info@torex.cz

Grafické požadavky

Formát známky je odlišný od formátu fotografie.

Formát známky je v poměru 23 : 30 (šířka : výška). Formát běžné fotografie je 6:4 a formát běžné fotky pořízené na výšku je 4:6.

Z toho plyne, že preferujeme fotografie či kresby, které jsou orientovány na výšku a mají takové pozadí, které lze oříznout.

Fotografie dodejte ve formátu JPG a  min rozměru 400 x 600 px. 

 

 

 

Pozn.

Firemní loga dodávejte zásadně ve vektorovém formátu a rozkřivkovaná. Vhodné jsou data pro Corel a Adobe Illustrator. Úpravy nevhodných fotografií jsou zpoplatněny.

 

Fotografie vhodné pro vytvoření vlastní známky

 

jjj. jjj
     

 

Nevhodné fotografie na vlastní známky

jjj . jjj
před retuší   po retuši

  • Rozmazaná levá strana fotky v oblasti obličeje. Nevhodné pozadí.

  • Logo je vhodnější dodat ve vektorovém formátu .ai (adobe ilustrator) nebo .cdr (corel). Pokud logo obsahuje fonty, dodejte nám soubor rozkřivkovaný. Vyžádejte si souhlas s použitím loga od držitele autorských práv.
 
  • Fotografie ze scaneru zbytečně snižují kvalitu předlohy na známce. Fotku lze použít, ale vyžaduje to grafické práce. V tomto případě se účtují grafické práce.
jjj

  • Nevkládejte do fotky texty. Pokud bude třeba fotku oříznout na rozměr známky, nemáme možnost upravit text, zvětšit ho či vycentrovat. Neznáme ani použitý font. Pokud chcete do obrázku text, pošlete jej včetně názvu fontu, který chcete použít.
jjj